Brown-out Detection – źródła sygnałów reset.

Dla przykładu µC AVR – ATtiny13 posiada cztery źródła resetowania, sygnały mogą być generowane z wewnętrznych bloków jak i z zewnątrz:
Power-on Reset. MCU jest resetowany, gdy napięcie jest na poziomie niższym niż wytycza je próg Power-on Reset (VPOT).
External Reset. MCU jest resetowany, gdy niski poziom jest obecny na pinie RESET dłużej niż minimalna długość impulsu.
Watchdog Reset. MCU jest resetowany po przekroczeniu okresu Watchdog Timer gdy funkcjonalność Watchdog jest włączona.
Brown-out Reset. MCU jest resetowany, gdy napięcie VCC znajduje się poniżej progu Brown-out Reset (VBOT) i funkcja Brown-out Detection jest włączona. czytam dalej co kaktus napisał

Porty jako cyfrowe wejścia wyjścia ogólnego przeznaczenia w µC AVR.

 

typowe wejcie (PIN) jednostki MCU AVR ATtiny i ATmega, schemat logiczny Warto by usystematyzować sobie wiadomości na temat: konfiguracji, praktycznego używania oraz funkcjonalności potów IO w mikrokontrolerach AVR. Wydawało by się ze sprawa jest błaha, bo dotyczy pinów, które mogą być wejściem lub wyjściem. W rzeczywistości jak to widać na schemacie otrzymana funkcjonalność jest skomplikowana fizycznie, lecz niezawikłana w używaniu jeśli dla prawidłowego funkcjonowania/obsługi tego bloku posiada się stosowną porcję wiedzy. Nie należy też zapominać o fakcie, że z tym blokiem powiązana jest funkcjonalność przerwań zewnętrznych asynchronicznych i synchronicznych.
W końcu jak by nie było jest to podstawowe dobrodziejstwo, dzięki któremu µC może komunikować się ze światem zewnętrznym, i przetwarzać odpowiednio zebrane informacje czy też sterować peryferiami zewnętrznymi.

czytam dalej co kaktus napisał

PCINT Bascom AVR, jak je pogodzić?

Od pewnego czasu pojawiają się ulepszone wersje µC. Nowa bryza przyniosła też nowe funkcjonalności. Jedną z nich są asynchroniczne przerwania zewnętrzne pod nazwą PCINT. Fajna sprawa gdy µC nie posiada wielu wyprowadzeń z funkcjonalnością INT, ale …

Funkcjonalność PCINT posiada jedynie cechy asynchronicznego przerwania INT, znaczy to – działa tylko przy zmianie stanu z wysokiego na niski i odwrotnie. Zasadniczo w wielu przypadkach będzie to wystarczające a wręcz możliwość zastosowania takiej akcji zbawienna. I fajnie, ale … jak środowisko Bascom AVR wspiera nową funkcjonalność? Doszły jakieś nowe dyrektywy? coś się zmieniło w składni?

czytam dalej co kaktus napisał

Real Time Counter prawie jak RTC

Real Time Counter prawie jak RTC, nie należy mylić ze sobą tych dwóch pojęć choć skrót (RTC) wychodzi identyczny. Real Time Counter – licznik czasu rzeczywistego, Real Time Clock – zegar czasu rzeczywistego.

Real Time Counter prawie jak RTC bo to licznik przystosowany do pracy jako „miernik upływu czasu” a Real Time Clock to niezależne specjalizowane urządzenie (najczęściej układ scalony – IC) zoptymalizowane do bardzo precyzyjnego i energooszczędnego funkcjonowania przy zliczaniu czasu. Upływający czas to pojecie bardzo przytłaczające – przynajmniej dla mnie …. Swego czasu wywaliłem osobisty zegarek i jestem zdrowszym, szczęśliwszym człowiekiem. Jakby nie było jest to wymysł bardziej lub mniej niezbędny. Kiedyś było tak: nadchodził świt ludzie wstawali, … robił się zmierzch szli spać lub i nie  🙂 i to był wyznacznik czasu. Ewentualnie wspomagano się pozycją słonka na horyzoncie, widocznie było wystarczające. Na dziś dzień pęd cywilizacji spowodował powstanie atomowych wzorców czasu … czytam dalej co kaktus napisał

Pull-up resistor i pull-down resistor w µC AVR

Tym razem opiszę – zanotuję sobie,  😀 jak to jest z tymi wewnętrznymi pull-up resistor i pull-down resistor w µC AVR.

Dla świętego spokoju można wyczytać w nocie katalogowej każdego µC jakie ma te rezystory i czy w ogóle ma, oraz o jakich są one wartościach. Rezystancja tych elementów jest odmienna dla pinów reset i GPIO. Stosowne informacje o wartościach zawiera dział Electrical Characteristics  tabela – DC Characteristics, – wiersze u dołu. czytam dalej co kaktus napisał

TIMER i tryb CTC

Co to u licha jest ten TIMER i tryb CTC?

Krótko mówiąc  “Clear on Timer Compare”, w skrócie CTC – czyli jeden z trybów w jakim może pracować timer µC. Timer to krótko mówiąc jednostka „zliczająca” stosowana do odmierzania przedziału czasu. Jak to działa? Po prostu µC sprzętowo porównuje wartość zliczającego timera z pożądaną wartością umieszczoną w stosownym rejestrze. Gdy wartość ta zostanie osiągnięta, timer zostaje automatycznie wyzerowany i ustawiona zostaje flaga w rejestrze statusu (status register). Tymczasem kolejny cykl zliczania dalej trwa. Więc musimy tylko sprawdzać czy odpowiednia flaga w rejestrze statusu jest ustawiona i w stosownym dla nas momencie zerować ją. czytam dalej co kaktus napisał