urwisy MQ…

5/5 - (2 votes)

moduły z czujnikami gazu

Wypadało w końcu wygrzebać z szuflady sensory gazu i zapoznać się z nimi. Dzięki nim możemy w swoim otoczeniu stwierdzić nagromadzenie substancji lotnych z zasady niewidzialnych, nie koniecznie zdrowych dla ducha i ciała 🙂 wręcz „cichych zabójców”. Tym samym odpowiednio wcześnie możemy zostać poinformowani np o potrzebie opuszczenia takiego terenu/pomieszczenia, bądź o konieczności podjęcia odpowiednich działań by uniknąć np wybuchowi mieszaniny nagromadzonych niebezpiecznych substancji. Dostępna jest szeroka gama czujników (np seria MQ…), dzięki którym można analizować obecność takich gazów, i oparów substancji takich jak: tlenek węgla CO, dwutlenek węgla CO2, alkohol, metan CH4, propan C₃H₈, butan C4H10, iso-butan (gaz do zapalniczki), heksan C₆H₁₄, gaz ziemny, LPG, benzyna, dwutlenek azotu NO2, amoniak NH3, wodór H2, formaldehyd/metanal HCHO, chlor CL2. benzen C6H6 H2S, dwutlenek siarki SO2, ozon O3.

Prezentowane czujniki zbudowano z ceramicznej mikro rurki (Al2O3), warstwy z wrażliwego na gaz materiału (SnO2), elektrody pomiarowej i podgrzewacza. Elementy te zamocowano w plastikowym lub metalowym korpusie, posiadającym od strony wlotowej siatkę ze stali nierdzewnej. Grzałka zapewnia odpowiednie warunki pracy dla wrażliwych elementów. Sensor posiada 6 wyprowadzeń, dwa są używane do dostarczania prądu ogrzewania, pozostałe do pobierania sygnałów.  Po umieszczeniu czujnika w środowisku z oparami stosownego gazu, jego zdolność przewodzenia wzrasta im większa występuje koncentracja tego gazu w powietrzu. Posługując się prostym układem wykorzystującym zdolność konwersji stężenia gazu na przewodzenie, można wygodnie badać sygnał wyjściowy. Sensory mogą wykrywać różne łatwopalne gazy w atmosferze i stanowią niedrogie wszechstronne rozwiązanie.

Dla zapewnienia dokładnego pomiaru, właściwy punkt alarmowy dla czujnika gazu powinien być ustalony z uwzględnieniem wpływu temperatury i wilgotności. Wartość rezystancji czujników MQ jest odmienna dla różnych rodzajów i różnych stężeń gazów. Więc ustawienie czułości jest bardzo potrzebne.

MQ-2 opis sensora:

Czujnik MQ-2 jest bardzo dobry do detekcji  gazów propan, wodór, LPG wrażliwy dla gazu ziemnego, alkoholu, i innych łatwopalnych oparów.

Zakres wykrywania stężenia:

200ppm-5000ppm LPG, propan
300ppm-5000ppm butan
5000ppm-20000ppm metan
300ppm-5000ppm wodór
100ppm-2000ppm alkohol

Parametry:

• zakres temperatury pracy: -20°C +50°C,
• zmiana rezystancji w zakresie 3KΩ-30KΩ,
• napięcie pracy 5V DC/AC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 33Ω±5%,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 24h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia na wyjściu pomiarowym sensora, równoległym opornikiem.

Regulacja czułości:

Producent zaleca kalibrowanie czujnika do 1000ppm gazu płynnego (LPG), lub 1000ppm izo-butan (i-C4H10) dla stężenia w powietrzu i wykorzystania wartości rezystancji obciążenia (RL) około 20k (zakres regulacji 5 do 47k).

MQ-3 opis sensora:

Ten sensor cechuje bardzo wysoka wrażliwość na alkohol, i mniejsza na benzynę niewielka dla CH4, hexan, LPG, CO. Jest odporny na zakłócenia i stabilny przez długi okres użytkowania.

Zakres wykrywania stężenia:

10 – 1,000ppm (0.05mg/L—10mg/L) alkohol

Parametry:

• zakres temperatury pracy: -10°C +50°C,
• zmiana rezystancji w zakresie 1MΩ- 8 MΩ, 0.4mg/L alkoholu
• napięcie pracy 5V DC/AC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 33Ω±5%,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 24h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia, równoległym opornikiem.

Regulacja czułości:

Producent zaleca kalibrowanie czujnika do 0,4 mg/l (około 200 ppm) stężenia alkoholu w powietrzu i wykorzystania wartości obciążenia (RL) około 200kΩ (100- 470kΩ).

MQ-4 opis sensora:

Ten sensor cechuje bardzo wysoka wrażliwość na metan, LPG niską dla wodoru tlenku węgla alkoholu i dymu.

Zakres wykrywania stężenia:

200 – 10000ppm metan, gas ziemny

Parametry:

• zakres temperatury pracy: -10°C +50°C,
• zmiana rezystancji w zakresie 10KΩ- 60KΩ, 1000ppm CH4
• napięcie pracy 5V DC/AC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 33Ω±5%,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 24h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

Regulacja czułości:

Producent zaleca kalibrowanie czujnika do 5000ppm stężenia metanu w powietrzu i wykorzystania wartości obciążenia (RL) około 20KΩ (10 – 47KΩ).

MQ-5 opis sensora:

Czujnik gazu MQ-5 cechuje bardzo wysoka wrażliwość na LPG, gaz ziemny (metan) niską dla wodoru alkoholu i CO.

Zakres wykrywania stężenia:

200 – 10000ppm LPG, LNG

Parametry:

• zakres temperatury pracy: -10°C +50°C,
• zmiana rezystancji w zakresie 10KΩ- 60KΩ, 5000ppm metanu
• napięcie pracy 5V DC/AC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 31Ω±10%,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 24h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

Regulacja czułości:

Producent zaleca kalibrowanie czujnika do 1000ppm dla stężenia H2 lub LPG w powietrzu i wykorzystania wartości obciążenia (RL) około 20KΩ (10 – 47KΩ).

MQ-6 opis sensora:

Sensor gazu MQ-6 cechuje bardzo wysoka wrażliwość na LPG, iso-butan, propan niską dla alkoholu i dymu.

Zakres wykrywania stężenia:

200 – 10000ppm LPG, iso-butane, propane, LNG

Parametry:

• zakres temperatury pracy: -10°C +50°C,
• zmiana rezystancji w zakresie 10 – 60KΩ, 1000ppm LPG
• napięcie pracy 5V DC/AC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 33Ω±5%,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 24h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

Regulacja czułości:

Producent zaleca kalibrowanie czujnika do 1000ppm dla stężenia LPG w powietrzu i wykorzystania wartości obciążenia (RL) około 20KΩ (10 – 47KΩ).

Sensor MQ-7 opis:

Ten sensor cechuje bardzo wysoka wrażliwość na CO, H2 niska dla LPG i alkoholu. Czujnik posiada doskonałą stabilność długoterminową.

Zakres wykrywania stężenia:

20 – 2000ppm tlenek węgla (CO)

Parametry:

• zakres temperatury pracy: -20°C +50°C,
• zmiana rezystancji w zakresie 2 – 20KΩ, na 100ppm CO
• napięcie pracy 5V DC/AC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 33Ω±5%,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 48h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

Regulacja czułości:

Producent zaleca kalibrowanie czujnika do 200ppm dla stężenia CO w powietrzu i wykorzystania wartości obciążenia (RL) około 10KΩ (5 – 47kΩ).

MQ-8 opis sensora:

Sensor MQ-8 cechuje bardzo wysoka wrażliwość na  wodór (H2) niska dla alkoholu, LPG i spalin kuchennych. Czujnik posiada doskonałą stabilność długoterminową.

Zakres wykrywania stężenia:

100 – 10000ppm wodoru

Parametry:

• zakres temperatury pracy: -10°C +50°C,
• zmiana rezystancji w zakresie 10 – 60KΩ, na 1000ppm H2
• napięcie pracy 5V DC/AC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 31Ω±5%,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 24h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

Regulacja czułości:

Producent zaleca kalibrowanie czujnika do 1000ppm dla stężenia H2 w powietrzu i wykorzystania wartości obciążenia (RL) około 10KΩ (5 – 33KΩ).

MQ-9 opis sensora:

Sensor ten cechuje bardzo wysoka wrażliwość na  tlenek węgla niższa dla metanu, LPG. Czujnik posiada doskonałą stabilność długoterminową.

Zakres wykrywania stężenia:

20ppm-2000ppm tlenku węgla
500ppm-10000ppm metanu
500ppm-10000ppm LPG

Parametry:

• zakres temperatury pracy: -20°C +50°C,
• zmiana rezystancji w zakresie 2 – 20kΩ, na 100ppm CO
• napięcie pracy 5V DC/AC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 33Ω±5%,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 48h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

Regulacja czułości:

Producent zaleca kalibrowanie czujnika do 200ppm i 5000ppm metanu lub 1000ppm  dla stężenia LPG w powietrzu i wykorzystania wartości obciążenia (RL) około 20kΩ (10 – 47kΩ).

MQ-131 opis sensora:

Sensor MQ-135 cechuje bardzo wysoka wrażliwość na ozon, mniejsza dla chloru, tlenku azotu.

Zakres wykrywania stężenia:

10ppm-1000ppm ozonu

Parametry:

• zmiana rezystancji w zakresie 50 – 500kΩ, na 50ppm ozonu
• napięcie pracy do 24V DC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 31Ω±5%,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 48h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

MQ-135 opis sensora:

Sensor MQ-135 cechuje bardzo wysoka wrażliwość na amoniak, siarkowodór, opary benzenu, mniejsza dla szerokiego zakresu gazów toksycznych i dymu.

Zakres wykrywania stężenia:

10ppm-10000ppm amoniaku, benzenu, wodoru

Parametry:

• zmiana rezystancji w zakresie 2 – 20kΩ, na 100ppm NH3
• napięcie pracy 5V DC/AC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 31Ω±3Ω,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 48h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

MQ-136 opis sensora:

Sensor MQ-135 cechuje bardzo wysoka wrażliwość na dwutlenek siarki, mniejsza dla szerokiego zakresu gazów zawierających siarkę i małą wrażliwość dla zwykłych gazów palnych.

Zakres wykrywania stężenia:

1-200ppm dwutlenku siarki

Parametry:

• zmiana rezystancji w zakresie 2 – 20kΩ, na 50ppm SO2
• napięcie pracy do 24V DC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 31Ω±3Ω,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 48h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

MQ-137 opis sensora:

Sensor MQ-135 cechuje bardzo wysoka wrażliwość na amoniak, mniejsza dla szerokiego zakresu gazów zawierających amoniak i aminy organiczne.

Zakres wykrywania stężenia:

5 – 500ppm amoniaku

Parametry:

• zmiana rezystancji w zakresie 2 – 20kΩ, na 50ppm SO2
• napięcie pracy do 24V DC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 31Ω±3Ω,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 48h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

MQ-138 opis sensora:

Sensor MQ-135 cechuje bardzo wysoka wrażliwość na toluen, aceton, etanol, formaldechyd, mniejsza dla szerokiego zakresu oparów organicznych.

Zakres wykrywania stężenia:

 5 – 500ppm toluenu, acetonu, etanolu

Parametry:

• zmiana rezystancji w zakresie 2 – 20kΩ, na 50ppm toulenu
• napięcie pracy do 24V DC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 31Ω±3Ω,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 48h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

MQ-216 opis sensora:

Sensor MQ-135 cechuje bardzo wysoka wrażliwość na dwutlenek siarki, mniejsza dla szerokiego zakresu gazów zawierających siarkę i małą wrażliwość dla zwykłych gazów palnych.

Zakres wykrywania stężenia:

1-200ppm dwutlenku siarki

Parametry:

• zmiana rezystancji w zakresie 2 – 20kΩ, na 50ppm SO2
• napięcie pracy do 24V DC,
• napięcie rozgrzewania 5V DC/AC,
• rezystancja grzałki 31Ω±3Ω,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 48h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

MQ-303A,  MQ-303B opis sensorów:

Są czujnikami półprzewodnikowymi do detekcji alkoholu. Wyróżnia je szybkie wznawianie pomiarów i sprawna odpowiedź na zmiany, oraz zminimalizowane rozmiary. W odróżnieniu do pozostałych posiadają odmienną budowę wewnętrzną i podwójną drobną siatkę z drutu nierdzewnego, oraz tylko trzy wyprowadzenia. W warunkach normalnych od załączenia zasilania do wykonywania pomiarów należy odczekać kilka minut aby czujnik uzyskał stabilne optymalne warunki pracy. Dopuszcza się zwiększenie napięcia grzałki do 2,2 ±0,2V na czas 5 – 10 sekund przed testem, aby skrócić czas oczekiwania.

Zakres wykrywania stężenia:

20 – 1000ppm alkoholu wersja 303A
20 – 500ppm alkoholu wersja 303B

Parametry:

• zmiana rezystancji w zakresie 4 – 400kΩ wersja 303A,
1 – 400kΩ wersja 303B,
• napięcie pracy do 6V DC,
• napięcie rozgrzewania 0,9V DC/AC,
• rezystancja grzałki 4,5Ω±0,5Ω wersja 303A,
4,0Ω±0,5Ω wersja 303B,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 48h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

Ze względu na znaczną różnicę w dostarczanych do sensora napięciach, pomyłka wyprowadzeń może doprowadzić do zniszczenia elementu.

MQ-306A opis sensora:

Sensor ten cechuje bardzo wysoka wrażliwość na  gazy łatwopalne LPG, LNG, iso-butan, propan, wodór niższa dla metanu. Czujnik posiada wysoką czułość, odznacza się zmniejszonym poborem energii i miniaturową obudową, z trzema wyprowadzeniami.

Zakres wykrywania stężenia:

100ppm-10000ppm iso-butan
100ppm-10000ppm metan

Parametry:

• zakres temperatury pracy: -20°C +50°C,
• zmiana rezystancji w zakresie 20 – 200kΩ, na 1000ppm iso-butanu
• napięcie pracy do 6V DC,
• napięcie rozgrzewania 0,9V DC/AC,
• rezystancja grzałki 3,8Ω±0,5Ω,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 48h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

MQ-309A opis sensora:

Ten miniaturowy czujnik o wysokiej czułości cechuje bardzo wysoka wrażliwość na  CO, metan LPG, LNG, iso-butan, propan, wodór niższa dla metanu. Czujnik posiada wysoką czułość, odznacza się zmniejszonym poborem energii i miniaturową obudową, z trzema wyprowadzeniami.

Zakres wykrywania stężenia:

100ppm-10000ppm iso-butan
100ppm-10000ppm metan

Parametry:

• zakres temperatury pracy: -20°C +50°C,
• zmiana rezystancji w zakresie 20 – 200kΩ, na 200ppm CO
• napięcie pracy do 6V DC,
• napięcie rozgrzewania 0,9V DC/AC,
• rezystancja grzałki 4,0Ω±1,0Ω,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 48h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

MR-513 opis sensora:

Jest kolejną odmianą czujnika do detekcji oparów alkoholu C2H5OH. Ten czujnik cechuje: wysoka czułość, szeroki sygnał wyjściowy, krótki czas wstępnej stabilizacji, szybka reakcja na zmiany, dobra odtwarzalność i niezawodność, niski zużycie energii, zwarta obudowa z 4-rema wyprowadzeniami, wymiary Ø12mm × 10mm.

Zakres wykrywania stężenia:

≥60 (ethanol 100ppm)

Parametry:

• zakres temperatury pracy: -20°C +50°C,
• napięcie pracy 2,5V DC,
• zalecany czas wstępnego rozgrzewania ponad 24h,
• w celu kalibracji można dostosować rezystancję obciążenia wyjścia, równoległym opornikiem.

Podsumowanie:

Wszystkie przedstawione sensory gazu mają bardzo zbliżoną, niemal identyczną budowę i zasadę działania. Zatem można powiedzieć, że również wszystkie mają te samą niedoskonałość: należy je stosować w środowisku mało podatnym na dynamiczne zmiany temperatury i wilgotności aby uzyskać duża stabilność i niezawodność dokonywanych pomiarów. Jak zaleca producent nawet przy badaniu warunków w środowisku stałym należy uwzględniać te czynniki. Sensory w większości nie mają polaryzacji.

Co jest najistotniejsze nie da się nimi dokonać detekcji rodzaju gazu występującego w środowisku, po mimo tego, że każdy z nich reaguje na różne gazy – opary. Przeznaczone są do monitorowania znanego zagrożenia zgodnie z przeznaczeniem. I tak przedstawię jeszcze jedno krótsze zestawienie:
MQ2 to półprzewodnikowy czujnik gazu palnego i dymu,
• Detection Range 300~10000ppm (flammable gas)
• Voltage Output in Target Gas 2.5-4.0V (in 2000ppmC3H8)
MQ3 parów alkoholu,
MQ4 metan, gaz ziemny,
• Detection Range 300~10000ppm
• Voltage Output in Target Gas 2.5V~4.0V (in 5000ppm CH4)
MQ5 LPG, gaz ziemny, gaz węglowy,
• Detection Range 300~10000ppm(CH4,C3H8)
• Voltage Output in Target Gas 2.5V~4.0V (in 2000ppm C3H8)
MQ6 LPG, propan,
• Detection Range 300~10000ppm (flammable gas)
• Voltage Output in Target Gas 2.5V~4.0V(in 2000ppm C3H8)
MQ7 tlenek węgla (CO),
• Detection Range 10~500ppm CO
• Voltage Output in Target Gas 2.5V~4.3V (in 150ppm CO)
MQ8 wodór,
MQ9 tlenek węgla (CO), i gaz palny,
• Detection Range 10~500ppm CO, 300~10000ppm CH4
• Voltage Output in Target Gas 2.5V ~ 4.3V (in 150ppm CO) 2.0V ~ 4.0V (in 5000ppm CH4)
MQ131 ozon (03),
• Detection Range 10~1000ppm Ozone
• Voltage Output in Target Gas △Vs≥1.0V (in 200ppm O3)
MQ135 kontrola jakości powietrza – gazów niebezpiecznych (NH3, benzyna, alkohol, dym),
• Detection Range 10~1000ppm (ammonia gas, toluene, Hydrogen, smoke)
• Voltage Output in Target Gas 2.0V~4.0V(in 400ppm H2)
MQ136 sulfureted wodoru (H2S),
• Detection Range 1~200ppm
• Voltage Output in Target Gas △Vs≥0.5V (in 50ppm H2S)
MQ137 amoniak (NH3),
• Detection Range 5~500ppm NH3
• Voltage Output in Target Gas △Vs≥0.5V (in 50ppm NH3)
MQ138 lotne związki organiczne (Mellow, Benzen, aldehydów, ketonów, Ester),
• Detection Range 5~500ppm
• Voltage Output in Target Gas △Vs ≥0.5V (in 50ppm toluene)
MQ216 gaz ziemny, gaz węglowy,
MQ303A pary alkoholu,
• Detection Range 20~ 500ppm alcohol
• Loop Voltage 0.9V±0.1V AC or DC
MQ306A LPG, propan,
MQ309A tlenek węgla (CO), gaz łatwopalny,


Jak widać wybrane modele równie dobrze reagują na substancje o zbliżonym składzie chemicznym, ale każdy z nich jest „specjalistą w swoim zakresie”. W takim to zakresie jak utwierdza producent mają wysoką czułość, szeroki zakres detekcji, dodatkowo charakteryzuje je szybka odpowiedź, stabilna praca i długa żywotność. Każdorazowo po załączeniu zasilania powinno się odczekać przed rozpoczęciem pomiarów kilkadziesiąt sekund do osiągnięcia przez sensor optymalnej temperatury. A przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić „wygrzewanie” zalecane przez producenta, w czasie uzależnionym od długości składowania elementów. I tak np co najmniej 48 godzin gdy element składowany/magazynowany był do miesiąca,  72 godziny gdy okres ten wynosił do pół roku. Gdy „leżakowanie” trwało dłużej, wygrzewanie wstępne sensora nie powinno być krótsze niż 168 godzin – 7 dni i nocy …


czulość sensorów MQTypowe cechy wrażliwości na przykładzie MQ138, rzędna oznacza współczynnik oporu czujnika (R / Ro), odcięta jest stężeniem gazów. R oznacza opór w środowisku różnych gazów, Ro oznacza rezystancję czujnika w 100 ppm toluenu. Wszystkie testy przeprowadzane są w standardowych warunkach testowych 20°C, 65%RH.

schemat modułu sensora gazuModuły, które posiadam zbudowano według schematu zaprezentowanego obok. Moduł powinien być zasilany dobrej jakości napięciem 5V DC. Do dyspozycji mamy dwa wyjścia opisane jako DOUT i AOUT. Na wyjściu AOUT można badać napięcie jakie generuje sensor gazu, natomiast wyjście DOUT informuje nas w postaci „cyfrowej” o przekroczeniu progu (wystąpieniu monitorowanego stężenia) jaki został nastawiony rezystorem nastawnym. Tym samym mamy prostą informację o monitorowanym wystąpieniu zdarzenia, a to dzięki układowi komparatora LM393, w który wyposażono moduł. Dodatkowo w sytuacji takiej zaświecona zostanie dioda LED.
Wszystkie moduły, które posiadam bez względu na typ zastosowanego sensora posiadają opornik ograniczający prąd grzałki  o wartości 5,2Ω, i równoległe obciążenie o wartości 1kΩ – trochę to odbiega od informacji podanych w notkach … Aż się prosi o monitorowanie warunków środowiskowych dla wniesienia kompensacji, np przez sensor DHT11.


witryny producenta czujników Winsen, oraz innego producenta, skąd posiadłem niezbędną wiedzę by stworzyć ten opis. Sensory MQ5 i MQ6, oraz detale w innych opisach wprawiły mnie w zakłopotanie, gdyż różne źródła podają odmienną specyfikę funkcjonalności i parametrów … na coś trzeba było się zdecydować 😐


Opis powstawał na przełomie 2015-2016 roku, wersja prezentowana pochodzi z 17 marca 2016. Pewno pojawią się tu jeszcze moje uwagi z obserwacji z przebiegu uruchomienia i pracy wybranych czujników.

Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + dwa =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.